Home Obuke; Predavanja; Treninzi Obuka i mentoring organizacija civilnog društva

Obuka i mentoring organizacija civilnog društva

by kzmadmin

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima  poziva sva zainteresovana udruženja i organizacije civilnog društva da apliciraju za projekat „Obuka i mentoring organizacija civilnog društva“.

Projekat će biti realizovan u Beogradu u periodu od 19.05.2016.  do 08.07.2016. prema planu koji je određen agendom projekta a koju možete pogledati na agenda_obuka1.docx

Projekat je sastavni deo jedinstvenog programa rada sa udruženjima i jedan od prioritetnih projektnih zadataka predviđenih godišnjim planom Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima.

Prema sprovedinim istraživanjima, kada je reč o izgrađenim kapacitetima udruženja i organizacija civilnog društva, postoji realna potreba za dodatnom edukacijom u smislu podizanja kapaciteta za pisanje projekata i njihovu ralizaciju.

Projekat će se odvijati u dve faze.

 U okviru prve faze ovog projekta učesnici će kroz teorijske inpute, radionice, grupni rad i rad u timovima steći znanja i veštine iz oblasti: izvora finansiranja, pisanja i pripreme projektnih aplikacija, upravljanje projektima, lobiranje, PRAG.

U drugoj fazi ovog projekta će biti odabrano deset udruženja i organizacija civilnog društva i njima će biti pružena stručna podrška u procesu apliciranja projekata u vidu informacija, saveta, analiza kao i pripreme administrativno-tehničke dokumentacije.

Obe faze projekta rukovodiće stručni tim udruženja „CIVILNET“.

Projekat predviđa da udruženja i organizacije civinog društva mogu prijaviti najviše dva svoja člana. Prijava se vrši slanjem prijavnog formulara na najkasnije do 16.05. u12h.

You may also like

Leave a Comment