Budi u toku Šta radimo? POSLOVI I OBLASTI DELOVANJA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA BEOGRADA:

POSLOVI I OBLASTI DELOVANJA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA BEOGRADA:

by kzmadmin
 • organizovani pristup problemima mladih
 • afirmisanje rada sa mladima
 • podrška mladima u saradnji sa
  • obrazovnim i kulturnim institucijama
  • Nacionalnom službom zapošljavanja
  • organizacionim jedinicama Gradske uprave
  • nevladinim organizacijama
 • aktivno uključivanje mladih u društvene tokove
 • informisanje mladih
 • informisanje drugih o mladima
 • neformalno obrazovanje mladih
 • logistička podrška realizaciji projekata mladih
 • povezivanje mladih u njihovim aktivnostima, međusobno i sa drugima
 • afirmacija volonterskog rada mladih
 • kreiranje modela volonterskih radnih kampova
 • ravnopravan položaj mladih u društvu
 • podsticanje stvaralaštva mladih
 • vrednovanje dostignuća mladih
 • kvalitetno organizovanje slobodnog vremena
 • unapređenje bezbednosti mladih
 • priprema akcionog plana politike za mlade Grada
 • koordinacija kancelarija za mlade na prostoru Grada
 • drugi poslovi u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije

Ostavite komentar