Budi u toku Javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-16/17 Organizovanje edukacija za mlade

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-16/17 Organizovanje edukacija za mlade

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama
(«Sl. glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),

GRAD BEOGRAD
Kancelarija za mlade
Tiršova 1, Beograd

objavljuje

P O Z I V
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-16/17
Organizovanje edukacija za mlade

Poziv_za_podnošenje_ponuda_N-16.2_.pdf

Konkursna_dokumentacija_N-16.2_.pdf

You may also like

Ostavite komentar