Budi u toku Javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-2/16 ? Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijama