Budi u toku Javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-7/18 Škola računara

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-7/18 Škola računara

by kzmadmin

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama
(«Sl. glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),

GRAD BEOGRAD
Kancelarija za mlade
Tiršova 1, Beograd

objavljuje

P O Z I V
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-7/18
Škola računara

Poziv_za_podnosenje_ponuda_N-7.pdf

Konkursna_dokumentacija_N-7-18.pdf

You may also like

Ostavite komentar