Budi u toku Konkursi; Takmičenja “ Fundraising”- pisanje, realizacija i implementacija projekata”

“ Fundraising”- pisanje, realizacija i implementacija projekata”

by kzmadmin

Kreiraj posao po svojoj meri!
Mali procenat mladih bavi se pisanjem, pripremom i realizacijom projekata u Srbiji a još manji procenat dobija praktična znanja sa kojima može biti konkurentan i spreman za tržište rada.


Kako besplatno postati stručnjak za projekte?

Obuka “ Fundraising”- pisanje, realizacija i implementacija projekata” je finansirana od strane Sekretarijata za omladinu i sport, Grada Beograda. Cilj obuke je da se kroz neformalnu edukaciju, putem radionica i obuka mladi razviju i steknu potrebne veštine i znanja u jednoj od najisplativijih oblasti poslovanja. Takođe, jedan od ciljeva je da se mladi motivišu i stručno osposobe za preduzetništvo, pokretanje sopstevnih biznisa i ostvarivanje svojih inovativnih potencijala.


Kakve su mogućnosti za rad nakon obuke?
Nakon završene obuke, polaznici će biti upoznati sa pravilnim načinom pisanja predloga realizacije i implementacije projekata za dobijanje sredstava iz različitih fondova. Na taj način, otvaraju se različite pozicije za stalni i honorarni posao.


Glavni korisnici EU fondova su udruženja registrovana u civilnom sektoru, a u Srbiji ih je preko 19.000. Pored njih, mala i srednja preduzeća, kao i lokalne samouprave takođe mogu da konkurišu za dobijanje sredstava od donatora.
Oni dele istu potrebu. Čoveka koji će u ime njih da napiše uspešan predlog projekta za dobijanje finansija iz različitih fondova.


Ko sprovodi obuku?
Udruženje “CENTAR ZA INOVACIONE PROJEKTE (CIP)“

You may also like