Budi u toku Aktuelni projekti VRŠNJAČKA PODRŠKA JE NAJBOLJA PODRŠKA: Konferencija o vršnjačkom mentorstvu za mlade iz sistema socijalne zaštite!

VRŠNJAČKA PODRŠKA JE NAJBOLJA PODRŠKA: Konferencija o vršnjačkom mentorstvu za mlade iz sistema socijalne zaštite!

U Beogradu je ove nedelje održana dvodnevna nacionalna konferencija o vršnjačkom mentorstvu za mlade iz sistema socijalne zaštite, u organizaciji CEPORA – Centra za pozitivan razvoj dece i omladine i Gradske opštine Stari grad. Konferencija, u čijem je fokusu je bila promocija modela vršnjačkog mentorstva i mogućnosti njegove primene u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije, održana je 23. i 24. marta u skladu sa propisanim epidemiološkim merama i ograničenim brojem učesnika u Velikoj sali opštine Stari grad. “Vršnjački mentor je prijatelj sa iskustvom, za oslonac, kome je uloga da podrži mladu osobu i bude uz nju onda kada mlada osoba prolazi kroz neki proces prilagođavanja, osamostaljivanja. Da bi vršnjački mentor bio zaista pozitivan uzor, prijatelj, saputnik, važno je da se posveti vreme dobroj pripremi mentora, njihovoj superviziji i planiranju na koji način će se sa mentorstvom početi, koliko će trajati, ali i kako će se mentorstvo završiti”, ističe Lidija Bukvić Branković, izvršna direktorka CEPORE i dodaje: “Kada govorimo o mladima iz sistema socijalne zaštite, posebno je značajno da i same mentore biramo iz ovih redova, te da se u program uključuju oni mladi koji imaju iskustvo života u sistemu i koji to iskustvo mogu da iskoriste za svoj pozitivan uticaj i podsticanje razvoja druge mlade osobe.” Konferencija je održana u tri tematske celine. Nakon uvodnog obraćanja pomoćnika predsednika opštine zaduženog za oblasti ekonomskog razvoja, urbanizma, omladinske politike i sporta Aleksandra Puače, u prvom delu o „Vršnjačkom mentorstvu“, samom projektu, modelima, treningu mentora, iskustvima, dobroj praksi u primeni programa, kao i vodiču za programe vršnjačkog mentorstva sa mladima iz sistema socijalne zaštite govorile su Lidija Bukvić Branković, Vesna Popović i Marija Jovanović iz CEPORE. U drugom delu, o „Mogućnostima primene modela vršnjačkog mentorstva“, kroz iskustvo mladih i vršnjačkih mentora, o mogućnostima primene u sistemu naše socijalne zaštite, kao i primene u omladinskom radu i jedinstvu civilnog i javnog sektora u implementaciji vršnjačkog mentorstva govorili su Aleksandar Dikić i Denis Ćulahović iz Udruženja mladih „Moj krug“, Lazar Milošević iz Centra za integraciju mladih, Nemanja Obradović iz Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada (NAPOR) i Boris Radaković, predsednik Saveta za sprovođenje omladinske politike – Kancelarije za mlade opštine Stari grad. U trećem delu konferencije sa učesnicima je vođena diskusija o značaju ovog pristupa u radu sa mladima iz sistema socijalne zaštite, ali i sa širom populacijom mladih. Nacionalna konferencija je realizovana u okviru projekta „Vršnjački mentori u akciji: socijalna inkluzija kroz vršnjačko mentorstvo”, koji sufinansira Evropska komisija kroz Erazmus Plus program Evropske unije, a čiji je nosilac CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (www.cepora.org).

You may also like