Budi u toku Aktuelni projekti Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u UN

Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u UN

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine. Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom četiri ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji. Na osnovu toga, biće organizovan sledeći ciklus za omladinske delegate Srbije u UN za period 2021 – 2022. godina.

You may also like