Budi u toku Uncategorized ODRŽANA VRŠNјAČKA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA „VRŠNјAČKO MENTORSTVO I OMLADINSKI INKLUZIVNI TIMOVI U LOKALNOJ ZAJEDNICI – PROMOTERI SOCIJALNE INKLUZIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI “

ODRŽANA VRŠNјAČKA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA „VRŠNјAČKO MENTORSTVO I OMLADINSKI INKLUZIVNI TIMOVI U LOKALNOJ ZAJEDNICI – PROMOTERI SOCIJALNE INKLUZIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI “

by kzmadmin

Kancelarija za mlade Grada Beograd u saradnji sa Udruženjem studenata  sa hendikepom  , 24.11.2021. godine, realizovali au aktivnost edukativnog karaktera u okviru promocije projekta.  

Događaj je održan u prostorijama  Matematičke gimanzije i trajao je dva školska časa. U okviru događaja,  promovisana je  socijalna  inkluzija  i povećanje svesti o osobama sa hendikepom.

Putem dobro osmišLjene prezentacije, učenice sa hendikepom, koje pohađaju srednju školu, približile su pojam socijalne inkluzije svojim vršnjacima. Pored toga, osmišLjene aktivnosti podstakle su mlade da se angažuju i kroz zajedničke ideje i iz sopstvenih prava dođu do rešenja za sve.

Prezentacija je obuhvatila sve teme koje su bitne u edukaciji mladih, a sve u ciLju daLjih zajedničkih ispravnih koraka.

Predavači su slikovito primerima iz života, prikazali svojim vršnjacima sa čime se susreću svakog dana. Približili su im i objasnili ko su osobe sa hendikepom, koje su razlike između hendikepa i invaliditeta, kao i izazove sa kojima se sve svakodnevno susrećemo.

Upoznali su učenike koje sve barijere postoje, kao što su arhitektonske barijere, nepotpuni zakoni, medijska informisanost, podrška roditeLja bez predrasuda, vremenska ograničenost kao i svi pogrešni pristupi osobama sa hendikepom.

 Takođe, prošli su svu terminologiju i bonton, kako i način svakodnevne komunikacije sa osobama sa hendikepom.

Nakon svih dobro obrađenih tema približile su im pojam socijalna inkluzija i koji sve modeli pristupa hendikepu postoje, kao i koja su rešenja.

Nakon teorijskog dela, učenici su podeLjeni u dve grupe, kako bi kroz praktičan rad  primenili stečeno znanje.

Aktivnost  je odrađena uspešno, samim tim je ciLj radionice ispunjen a to je da se na kvalitetan način približi razlika između medicinskog, saosećajnog i socijalnog modela.

You may also like