Budi u toku Zaposlenje; Praksa JAVNI POZIV ZA PRAKTIKANTE – BIRAM USPEH

JAVNI POZIV ZA PRAKTIKANTE – BIRAM USPEH

UNICEF u Srbiji u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz stručnu podršku i partnerstvo sa Gi Group, vodećom internacionalnom kompanijom koja pruža konsultantske usluge iz oblasti ljudskih resursa, i partnerima, implementira projekat Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse.

Cilj projekta je da se kroz program edukacije i radnih praksi podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih iz osetljivih grupa, posebno mladih mladima koji nisu zaposleni, ali se ne nalaze ni u procesu školovanja ni na obuci (NEET), pružajući im priliku za obuku, razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada.

Program Biram uspeh ima za cilj pružanje radnih praksi mladima  do 30 godina koji se ne školuju, ne obučavaju, niti su zaposleni (NEET), a stekli su srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, kao i osnovno obrazovanje.

Program podrazumeva obuku mladih kroz namenski razvijenu on line platfromu za učenje kako bi se prilagodili radnom okruženju i stekli veštine neophodne za karijerni razvoj, i realizaciju radnih praksi u datoj radnoj sredini koja obuhvata poslodavace iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Poslodavci koji se uključe u program imaju mogućnost selekcije obučenih mladih praktikanata,na osnovu potreba za kadrom određenih profila u okviru svoje kompanije i pružanja radne prakse u trajanju od dva meseca za odabrane praktikante.

Kroz program radnih praksi poslodavci praktikantima dodeljuju mentora iz redova zaposlenih, koji će takođe proći obuku za mentore, i koji će kroz rad sa mladima postaviti smernice i zadatke potrebne za sticanje veština i iskustva u konkretnoj radnoj sredini. Praktikanti će proći kroz evaluaciju veština pre i nakon obavljene prakse, dok se od poslodavaca očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i izdaju potvrde o obavljenoj radnoj praksi.

Od najvećeg značaja nam je zadovoljstvo učesnika programa. Kako bi se osiguralo stvarno zadovoljstvo i ostvarile maksimalne moguće koristi za praktikante i pružaoce radnih praksi, ključna stvar je rasporediti svakog praktikanta u pravu kompaniju. U tu svrhu razvijena je platforma Biram uspeh koja spaja potencijalne praktikante sa kompanijama i organizacijama koje organizuju praksu Platforma ima integrisani algoritam koji automatski uparuje kriterijume izabrane od strane  praktikanata i kriterijume izabrane od strane pružaoca radnih praksi. Pored procesa uparivanja, ona osigurava laku administraciju i komunikaciju sa prijavljenima.

Evaluacija stečenih veština nakon završetka programa radne prakse, kao poslednja aktivnost, ima za cilj osnaživanje praktikanata u daljem procesu potrage za poslovima i stvaranje većih šansi za pronalazak zaposlenja, a samo iskustvo prolaska kroz kvalitetnu radnu praksu će direktno uticati na delotvorno povećanje zapošlјivosti mladih kroz sticanje praktičnog iskustva u dobrom radnom okruženju.

You may also like