5.9.2016 13:53:34
2016-09-05
Na ovom linku Odluka_o_izboru.pdf mozete preuzeti odluku o izboru projekata udruženja prijavljenih na javni konkurs za finansiranje projekata koja realizuju udruženjau 2016. godini na teritoriji grada ...
KZM Servisi
zavrseni projekti
Budi u toku
Tekstovi
3.2.2016 13:24:39
2016-02-03
Kancelarija za mlade i saradnju sa udruzenjima je u toku 2015. godine održala obuku organizacija civilnog društva za pripremu i pisanje projekata.Dvadesettri polaznika su uspešno završila obuku.U utor ...
KZM Servisi
zavrseni projekti
Tekstovi
24.11.2015 18:10:16
Samitu je prisustvovalo preko 300 gostiju, predavaca i ucesnika.Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda i Vanja Udovičić, ministar za omladinu i sport svečano su otvorili „Bg samit mla ...
KZM Servisi
zavrseni projekti
Tekstovi