KANCELARIJA ZA MLADE GRADA BEOGRADA SARAĐUJE SA SVIMA KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA OSTVARENJE INTERESA MLADIH

 • Gradska uprava
 • nadležne vladine institucije
 • nevladin sektor
 • međunarodne organizacije
 • studentska udruženja
 • akademske ustanove
 • kompanije, agencije
 • mediji
 • donatori
 • ustanove koje obezbeđuju stipendije
 • humanitarne organizacije
 • ustanove kulture
 • alternativne i neformalne grupe
 • ugledni pojedinci