DIREKTOR KANCELARIJE

Nedeljko Radosavljević

ZAMENIK DIREKTORA

Nemanja Marković

Kontakt telefon: 011/360-5939 , 011/360-5875, 011/360-5877, 011/360-5904

Adresa:Tiršova 1/4, Beograd

e-mail: mladioffice@beograd.gov.rs