DIREKTOR KANCELARIJE

Nedeljko Radosavljević

ZAMENIK DIREKTORA

Nikola Rajičić

POMOĆNIK DIREKTORA

Nenad Stekić

Kontakt telefon: 011/360-5875, 011/360-5854, 011/360-5904

e-mail: mladioffice@beograd.gov.rs

Adresa:Tiršova 1/4, Beograd