10.4.2017 9:18:30
  2017-04-10
  Kancelarija za mlade,Tiršova 1, Beograd,objavljujeP O Z I V za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/17Škola stranih jezika i škola računara, oblikovanu po partijama.Dokumentaciju mozete ...
  Budi u toku
  Javne nabavke
  Tekstovi
  30.5.2016 13:46:49
  2016-05-30
  Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjimaobjavljujePOZIVza podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 – Organizovanje projekta „Dan mladih”Poziv i dokumentaciju vezani za javnu nabavku možet ...
  KZM Servisi
  Javne nabavke
  Tekstovi
  14.4.2016 9:47:14
  2016-04-13
  Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ...
  KZM Servisi
  Javne nabavke
  Tekstovi
  4.4.2016 8:29:13
  2016-04-04
  Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. ...
  Javne nabavke
  Tekstovi
  31.3.2016 9:15:21
  2016-03-31
  Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ...
  Javne nabavke
  Tekstovi
  30.3.2016 10:32:38
  2016-03-30
  Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti  ovdeKonkurnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ...
  Javne nabavke
  Tekstovi