3.9.2018 12:25:21
  2018-09-03
  Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama(«Sl. glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),GRAD BEOGRADKancelarija za mlade Tiršova 1, Beo ...
  Javne nabavke
  Budi u toku
  aktuelni projekti
  Tekstovi
  7.8.2017 13:51:12
  2017-08-07
  Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama(«Sl. glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),GRAD BEOGRADKancelarija za mlade Tiršova 1, Beo ...
  KZM Servisi
  Javne nabavke
  Tekstovi
  14.6.2017 10:50:41
  2017-06-14
  GRAD BEOGRADKancelarija za mlade Tiršova 1, BeogradobjavljujeP O Z I Vza podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-16/17Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijamaDokumentaciju mo ...
  KZM Servisi
  aktuelni projekti
  Budi u toku
  Konkursi
  Javne nabavke
  Tekstovi
  12.6.2017 9:49:55
  2017-06-12
  GRAD BEOGRADKancelarija za mlade Tiršova 1, BeogradobjavljujeP O Z I Vza podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-3/17Dizajn i štampanje promotivnog materijala Kancelarije za mladeDokumentacij ...
  Javne nabavke
  KZM Servisi
  Budi u toku
  aktuelni projekti
  Tekstovi
  10.4.2017 9:18:30
  2017-04-10
  Kancelarija za mlade,Tiršova 1, Beograd,objavljujeP O Z I V za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/17Škola stranih jezika i škola računara, oblikovanu po partijama.Dokumentaciju mozete ...
  Budi u toku
  Javne nabavke
  Tekstovi
  30.5.2016 13:46:49
  2016-05-30
  Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjimaobjavljujePOZIVza podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 – Organizovanje projekta „Dan mladih”Poziv i dokumentaciju vezani za javnu nabavku možet ...
  KZM Servisi
  Javne nabavke
  Tekstovi
  14.4.2016 9:47:14
  2016-04-13
  Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ...
  KZM Servisi
  Javne nabavke
  Tekstovi
  4.4.2016 8:29:13
  2016-04-04
  Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. ...
  Javne nabavke
  Tekstovi
  31.3.2016 9:15:21
  2016-03-31
  Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ...
  Javne nabavke
  Tekstovi
  30.3.2016 10:32:38
  2016-03-30
  Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti  ovdeKonkurnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ...
  Javne nabavke
  Tekstovi