25/12/2015
UDRUENJE AUXILIA SRBIJA - POZIV ZA VOLONTERE

Udruenje Auxilia Srbija se bavi pitanjima mladih, edukacije, promocije i zatite ljudskih prava, a naroito ena i dece. Ovom prilikom Auxilia Srbija poziva sve zainteresovane volontere da se prijave za uee u aktivnostima na projektu izrade online asopisa. asopis ima za cilj da na jedan drugaiji nain svestrano sagleda drutveno bitne i aktuelne teme.

Ukoliko elite da aktivno saraujete, proirite svoje znanje i steknete neophodno iskustvo za buduu karijeru, prikljuite se naem timu u:

- Istraivanju sledeih tema: odlazak mladih; seksualno obrazovanje; mlade mame; nasilje u porodici
- Istraivakom novinarstvu
- Lekturi (prednost imaju studenti Filolokog fakulteta)
- Odnosima sa javnou
- Grafikom dizajnu asopisa

Svi uesnici imae priliku da sarauju kako sa domaim tako i inostranim strunjacima u navedenim oblastima. Po zavretku, svaki volonter dobija sertifikat o angaovanosti na projektu.

Poaljite nam Va CV na mail info@auxiliaserbia.org do 10.01.2016.

27/02/2019
Budi u toku
mladi
GRAD BEOGRAD
BELHOSPICE
volontiranje
volonteri
25/01/2019
Budi u toku
volonteri
Konkursi
17/12/2018
humanost
humanitarna akcija
volonteri
volontiranje
13/11/2018
HOT
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
volonteri
volontiranje