30/12/2015
AIESEC - Da li si spreman za svoju budunost?

Nezaposleno je 51% mladih u Srbiji. ak 34% mladih u Srbiji nije zadovoljno obrazovanjem steenim na fakultetu. Preko 30% studenata smatra da ih je za trite rada pripremilo iskustvo koje su stekli pored fakulteta.

Da li ti ovi procenti pokazuju koliko je vano da ne propusti anse koje ti se pruaju?


Take your chance - Prezentacija praksi u inostranstvu bie odrana u etvrtak (24.12.2015.) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa poetkom u 20h. Svoje mesto na dogaaju koji e ti pruiti mnogo korisnih informacija o ovom program praksi moe obezbediti prijavom na link.

Global Talent prakse su strune plaene prakse u inostranstvu koje vam omoguavaju usavravanje i praktinu primenu vaeg znanja pritom pruajui vam priliku da usavrite strani jezik, razumevanje poslovanja u inostranstvu i iskusite samostalan ivot u drugoj sredini i kulturi.

Prakse u oblasti marketinga ti omoguavaju sticanje novih znanja iz oblasti internacionalnog marketinga, istraivanja trita i vetina prodaje. Praksom u oblasti edukacije e moi da uz lino i profesionalno usavravanje bude i deo reenja jednog od najveih problema dananjice kreiranja savremenijeg, boljeg i dostupnijeg obrazovnog sistema. IT prakse ti, pored strunog usavravanja, omoguavaju i sticanje novih metoda rada iz oblasti informacionih tehnologija.

Mogunost odlaska na ove prakse imaju studenti zavrnih godina fakulteta ili viih kola, diplomirani studenti (koji taj status imaju do 2 godine), kao i studenti na master studijama.

AIESEC je globalna mrea studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utie na drutvo. Prisustvom u preko 120 zemalja sveta, AIESEC predstavlja najveu organizaciju voenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i drutveno odgovornih projekata, AIESEC prua mladima jedinstvenu mogunost za lini i profesionalni razvoj. Za vie informacija posetite na sajt i facebook stranicu.