30/12/2015
Graani nastavljaju da donose novogodinje odluke za bolje drutvo

Beograd, 28. decembar 2015. Danas se vie od 150 sugraana javno obavezalo na potovanje novogodinjih odluka poput: volontiram, privreujem, tedim vodu, itam, brinem o drugima, putujem, cenim razliitost, peaim do posla.. u okviru prve u nizu akcija Moja novogodinja odluka za bolje drutvo u organizaciji Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, odranoj na platou ispred optine Zvezdara.

Graani su se fotografisali sa tablama na kojima su ispisane njihove novogodinje odluke koje su korisne njima lino, ali i zajednici u kojoj ivimo. Naredne dve akcije bie odrane u utorak, 29. decembra od 16 do 20h u trnom centru Delta City i u sredu, 30. decembra od 16 do 20 na platou ispred optine Zvezdara, Trg bajki. Sve fotografije sa dananje i narednih akcija bie objavljene na facebook stranici Foruma za odgovorno poslovanje i koriene u svrhu promocije Globalnih ciljeva.

Akcija je inpirisana Globalnim ciljevima za odrivi razvoj koje su usvojile Ujedinjene nacije u septembru ove godine. Cilj akcije je podsticanje graanskog aktivizma i podseanje da svako od nas, u zajednicama u kojima ivimo i radimo, moe i mora da preuzme odgovornost kako za lini razvoj, tako i za drutvo u kome ivi.

-----------------------------------------------

Kontakt za vie informacija: Dejana Dodik, Smart kolektiv, dejana.dodik@smartkolektiv.org, 011/ 26-59-700.

Smart kolektiv je organizacija koja polazei od ideje povezivanja biznisa i drutva, nalazi naine da se iskustva i logika biznisa primene u reavanju drutvenih problema. Smart Kolektiv pomae kompanijama da artikulisano i strateki sarauju sa zajednicom, a raznim drutvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative. Deluje kroz etiri kljuna programa: drutveno odgovorno poslovanje, socijalne inovacije, preduzetnitvo mladih i socijalni marketing. Smart kolektiv administrira rad Foruma za odgovorno poslovanje.

Forum za odgovorno poslovanje je mrea drutveno odgovornih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstiui razvoj drutveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih drutveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere iz poslovnog sveta s predstavnicima drugih delova drutva, podstiui time meusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava. Forum razvija praktina i odriva reenja na sva etiri polja koja ine stubove drutveno odgovornog poslovanja: lokalna zajednica, ivotna sredina, radno okruenje i trite.

Vie informacija o Forumu za odgovorno poslovanje i Smart kolektivu dostupno je na:

odgovornoposlovanje.rs

facebook.com/smart.kolektiv