17/02/2016
Rei na delu na prvom TEDxBelgrade Salon dogaaju

Ove godine, nakon viegodinje pauze, na kulturnu scenu Beograda vraaju se TEDxBelgrade dogaaji. Krajem februara odrae se prvi TEDxBelgrade Salon, meseni dogaaj manjeg formata od konferencije, dok je drugo salonsko druenje sa ljubiteljima TEDx-a predvieno za april. Glavna TEDxBelgrade konferencija predviena je za maj.

Ovomeseni salonski dogaaj odrae se 27. februara sa poetkom u 12h, u Domu omladine Beograda. Na prvom TEDxBelgrade Salonu, pod sloganom Rei na delu, posetioci e imati priliku da uju etiri zanimljiva govora iz oblasti sociolongvistike, a izlagae ih etiri priznate lingvistkinje: Julijana Vuo, Jelena Filipovi, Gordana Vladisavljevi i Ana Jovanovi.

Dr Julijana Vuo je redovna profesorka na Katedri za italijanski jezik i knjievnost Filolokog fakulteta Univerziteta u Beogradu i gostujua je profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na ovomesenom TEDxBelgrade Salonu govorie o "jezikim pejzaima". Svaki pisani trag na koji nailazimo, naroito u urbanom prostoru, nalazi se s nekim razlogom u naem okruenju. Nain na koji se moemo tumaiti ono to se vidi napisano u prostoru koji nas okruuje bie predstavljen na primerima globalnih fenomena poput pice (it. pizza). Osim kulturno-istorisjkog razvoja ovog interkulturnog susretanja, bie rei i o meujezikim slinostima, razliitostima i posebnostima dokumentovanih i ilustrovanih u terenskim istraivanjima.

Dr Jelena Filipovi je redovna profesorka na Katedri za iberijske studije Filolokog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovomesenom TEDxBelgrade Salonu govorie o amerikim ljubiima koji se decenijama unazad prevode na srpski jezik i koji zapravo briu kulturne razlike i potvruju kognitivne eme ciljne enske italake publike (amerike i srpske). Ovi romani nemaju funkciju afirmisanja direktivnih snaga kognitivnog modela koji bi ene slao u paralelni utopijski univerzum u kome one sanjanju da ih zauvek spase "princ na belom konju", ve da one samu ideju itanja knjige koriste kao fiziku i afektivnu barijeru koja ih na kratko vreme iskljuuje iz jo uvek patrijarhalnog sveta.

Ana Jovanovi radi na Katedri za hispanistiku Filoloko-umetnikog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Tema njenog govora bie da li je uenje stranog jezika u kolama nemogua misija. Kroz niz postavljenih pitanja poput: Zato uimo strane jezike i kako ih uopte uimo u formalnom obrazovanju? Da li se seate glagolskih promena i izuzetaka koje smo pamtili za ocene i koliko esto ste se zapitali emu nam slue? Da li smatrate da u osnovnoj i srednjoj koli moe da se naui jezik i ta uopte znai znati jezik?, Ana e pokuati da ukae da je uenje stranog jezika u formalnom obrazovanju mnogo kompleksnije od onoga kako ga obino predstavljamo.

Gordana Vladisavljevi je zavrila osnovne i master studije na Katedri za anglistiku Filolokog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno je student druge godine doktorskih akademskih studija. Na dogaaju e govoriti o temi kreiranja medijskog sadraja (crtanih filmova) za decu i kako ti sadraji utiu na razvoj rodnih identiteta dece.

Prijavljivanje zainteresovanih za prisustvovanje ovom dogaaju vri se popunjavanjem aplikacionog formulara na sajtu organizatora, a prijave su otvorene do 17. februara u pono. Broj mesta je ogranien na 50 posetilaca.

Vie informacija zainteresovani mogu pronai na www.tedxbelgrade.com.