03/03/2016
Poziv za podnošenje nominacija za KOMS nagrade

Pozicioniranjem Krovne organizacije mladih Srbije kao nositeljke omladinske politike u Republici Srbiji nametnula se potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom civilnom sektoru, kako bi podstakla veće uključivanje i ukazala na primere dobre prakse. Iz tog razloga KOMS uspostavlja nagradu koja prepoznaje i vrednuje aktivno učešće mladih*.

Aktivno učešće mladih je ključna tema za KOMS, jer se samo kroz participaciju mladih može omogućiti da se glas mladih istinski čuje i adekvatno odgovori na potrebe mladih bez obzira na temu ili oblast na koju se potreba odnosi.

Stoga, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kroz ovogodišnju nagradu želi da istakne sve one koji su doprineli povećanju aktivnog učešća mladih, njegovoj popularizaciji i stvaranju pozitivnih uzora.

Na konkursu za nagradu mogu učestvovati subjekti omladinske politike i mediji koji rade na teritoriji Republike Srbije, a koji do 6. marta 2016. godine budu nominovani u jednoj od tri kategorije.

Kategorije nagrade

1. Najbolji projekat za aktivno učešće mladih

Kategorija je namenjena projektima koji podstiču ili promovišu aktivno učešće mladih. Kroz ovu nagradu KOMS želi da vrednuje projekate koji direktno unapređuju ili promovišu aktivno učešće mladih, stvaraju pozitivne uzora.

Pravo učešća:

  • Projekat mogu realizovati pojedinci/ke, neformalne grupe, udruženja, fondacije;
  • Projekat ne mogu realizovati državne institucije na bilo kom nivou, kompanije;
  • Projekat mora većim delom biti realizovan na teritoriji Republike Srbije, sa efektima na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom ili nacionalnom nivou;
  • Projekat ne može biti realizovan u inostranstvu, sa učesnicima iz Republike Srbije;
  • Projekat mora biti realizovan u 2015. godini, a može početi najranije 2014. godine.

2. Najbolja medijska objava o aktivnom učešću mladih

Kategorija je namenjena medijima koji svojim izveštavanjem prepoznaju ili podstiču aktivno učešće mladih, stvarju pozitivne uzre. Kroz ovu nagradu KOMS želi da vrednuje novinarski rad koji adekvatno izveštava o aktivnom učešću mladih i doprinosi popularizaciji istog.

Pravo učešća:

  • Štampani, elektronski i internet mediji koji deluju na prostoru Republike Srbije;
  • Nezavisni novinari i autori čiji je tekst objavljen u nekom od medija na prostoru Republike Srbije.

3. Najbolji doprinos aktivnom učešću mladih kroz međunarodnu saradnju

Ova kategorija nagrađuje unapređenje aktivnog učešća mladih kroz međunarodnu saradnju. Kroz ovu nagradu KOMS želi da podskatne razmenu iskustava i prenošenje modela aktivnog učešća mladih kroz međunarodnu saradnju.

Pravo učešća:

  • Programi, projekti i aktivnosti realizovani u Republici Srbiji ili inostrastvu u 2015. godini, a započeti najranije u 2014. godinini;
  • Nosioci su pojedinci/ke, neformalne grupe, udruženja, fondacije, KZM, institucije na svim nivoima sa sedištem u Republici Srbiji ili inostranstvu;
  • Dobitnici ne mogu biti kompanije;

Nominovanje

Nominacije se prikupljaju putem javnog poziva, anonimno. Nominacije se podnose isključivo putem linka OVDE i to najkasnije do 6. marta 2016. u 23.59h.

O izboru dobitnika/ca nagrade odlučivaće tročlana komisija, imena nagrađenih biće saopštena na konferenciji za štampu 11. marta 2016. godine.

*Aktivno učešće mladih – participacija je mnogo više od pukog učestvovanja u nekoj aktivnosti. To je proces aktivnog učeštvovanja u u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na svim nivoima. Participirati znači učestvovati u procesu identifikacije potreba, istraživanje potencijalnih rešenja, donošenja odluka i planiranju akcija unutar zajednice.