08/03/2016
Izloba fotografija Voli, da ne boli

U okviru projekta Nasilje nema opravdanja, u nedelju, 06. marta, od 19h u prostorijama Udruenja rok muziara Srbije (URMUS, Mutapova 12, Vraar), odrae se izloba fotografija Voli, da ne boli.

Fotografije koje e biti izloene prikazuju razliite oblike nasilja, a glavni cilj je da se na kreativan i drugaiji nain skrene panja na ovaj veliki drutveni problem i ponudi reenje za njegovo prevazilaenje. Takoe, na izlobi e biti izloeni svi i simbolino nagraeni najbolji foto, video i literarni radovi pristigli na konkurs ta je za mene nasilje. Ceo dogaaj upriliie svirka mladog benda alterski slubenik koji e izvoditi svoje autorske pesme.

Ovom prilikom, aktivisti projekta poee sa sakupljanjem sadraja za uskrnje paketie koje e pokloniti deci iz Sigurne kue Beograd, te pozivaju sve posetioce da daju svoj doprinos tako to e umesto ulaznice na ovu izlobu i svirku doneti igrakicu ili neki deo kolskog pribora (sveske, bojice, flomastere, olovke i slino).

Projekat Nasilje nema opravdanja pokrenuo je Centar za razvoj neformalnog obrazovanja graana u cilju edukacije i prevencije nasilja. Projekat obuhvata istoimene predstave koje se igraju u kolama irom Srbije, a naroito u multikulturalnim i multietnikim gradovima. Nakon odigrane predstave, za uenike se organizuju radionice kako bi sa edukatorima razgovarali o problemu nasilja u njihovim sredinama.

Sajt http://www.nasiljenemaopravdanja.org/ prenosi informacije o predstavama i radionicama, ali i predstavlja mesto na kome graani mogu da podele svoje iskustvo sa nasiljem i da se informiu o tome koje vrste nasilja postoje i kome se mogu obratiti za pomo i podrku.