15/03/2016
POZIV za prijavu na BUBBLE CUP TIMSKO TAKMIENJE U PROGRAMIRANJU

Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji poziva zainteresovane studente i srednjokolce da se tokom marta prijave na timsko takmienje u programiranju Bubble Cup i oprobaju svoja znanja iz ove oblasti.

Bubble Cup je timsko takmienje u programiranju i reavanju algoritamskih zadataka, osmiljeno jo 2008. godine od strane Razvojnog centra kompanije Microsoft u Srbiji. Cilj ovog takmienja je da popularizuje programiranje meu mladima, privue talentovane mlade programere iz zemlje i regiona, i promovie timski rad. Ovo meunarodno takmienje je namenjeno srednjokolcima i studentima i do sada je okupilo vie od 3000 uesnika irom sveta.

Bubble Cup takmienje organizuje se u nekoliko faza: 1. faza: dve onlajn runde i 2. faza: finale u Beogradu. Nakon registracije na internet portalu www.bubblecup.org (otvoreno tokom marta 2016. godine) organizuju se dve onlajn runde prva onlajn runda od 1. do 25. aprila, a druga onlajn runda od 1. do 25. maja 2016. godine. Tokom ove dve runde potrebno je da takmiari ree odreeni broj zadataka. Najbolji timovi studenata i srednjokolaca, prema jasno definisanim kriterijumima, postaju finalisti ovog takmienja.

Finale Bubble Cup takmienja organizuje se svake godine u septembru u Beogradu. Za detalje u vezi samih pravila takmienja zainteresovani studenti informacije mogu dobiti na internet portalu www.bubblecup.org, na imejl adresi bubble@bubblecup.org ili preko Facebook strane takmienja www.facebook.com/BubbleCupCompetition.

Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji (Microsoft Development Center Serbia MDCS) prvi je razvojni centar ove kompanije u Jugoistonoj Evropi. U njemu se razvijaju softveri i aplikacije koje koriste milioni ljudi irom sveta. Otvoren 2005. godine, kao etvrti razvojni centar kompanije Microsoft u svetu, tim u Srbiji danas ini vie od 200 perspektivnih, mladih ljudi, vrhunskih strunjaka iz oblasti kompjuterskih nauka i primenjene matematike.

Jedan od ciljeva Razvojnog centra kompanije Microsoft u Srbiji je da motivie mlade da se usmere ka znanju i inovacijama, uz nastojanja kontinuiranog pribliavanja informacionih tehnologija mladima kroz brojne inicijative i programe. Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji u prethodnom periodu saraivao je i sa razliitim obrazovnim institucijama, od Istraivake stanice Petnica, preko Matematike gimnazije iz Beograda do Matematikog fakulteta, Raunarskog fakulteta, Elektrotehnikog fakulteta i drugih fakulteta u zemlji i regionu.

_______

Vie o takmienju Bubble Cup na: http://www.bubblecup.org

Vie o Razvojnom centru kompanije Microsoft u Srbiji: https://www.microsoft.com/serbia/mdcs

Vie o kompaniji Microsoft u Srbiji: http://www.microsoft.rs