25/03/2016
Udruenje Bulevar Umetnosti otvara konkurs za volontere - lanove kreativnog tima

Kreativni tim Bulevara Umetnosti bavi se realizacijom aktivnosti kulturno umetnikog karaktera, koje se odnose na slobodu informisanja, edukaciju, afirmaciju, humanitarni rad i aktivizam mladih. Pored toga, lanovi kreativnog tima uestvuju u ureivanju informativnih sadraja na portalu. Pricip rada prilagoen je onima koji u toku nedelje imaju obaveze (studije, posao...). Sastanci tima se odravaju jednom nedeljno (subota popodne) u unapred dogovorenim terminima i obavezni su za sve lanove kreativnog tima i volontere, a realizacija dogovorenih zadataka se odrauje od kue ili na terenu po potrebi. Trajanje volontiranja ogranieno je na tri meseca.

Ukoliko ste ikada imali elju da aktivno uestvujete u programima kulturno umetnikog karaktera i na taj nain date svoj dopinos u afirmaciji umetnosti i kulture kod mladih, na tim baziran na kolegijalnosti i kreativnosti je pravo mesto za vas. Za sve segmente sa kojima niste upoznati obezbeene su besplatne edukacije.

Rok za prijavljivanje je petak 01. april 2016. godine, a za sve one koji se prijave, u subotu 02. aprila 2016. godine odraemo prezentaciju Bulevara Umetnosti i programa koje realizujemo.

Prijava se vri putem e-mail adrese konkurs@bulevarumetnosti.rs na koju je potrebno poslati ime, prezime, godinu roenja i kontakt telefon.

Uslovi za ulazak u tim su:

  • Da ste uzrasta od 18-30 godina
  • Posedujete osnovno znanje u korienju raunara (posedujete isti sa pristupom internetu)
  • Da trenutno imate prebivalite na teritoriji Beograda