30/03/2016
POZIV za podnoenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/16 kola raunara

Poziv za podnoenje ponuda moete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde