30/03/2016
POZIV za podnoenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/16 kola raunara

Poziv za podnoenje ponuda moete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde

18/10/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
Pozitivne vesti
Konkursi
27/09/2017
Budi u toku
Seminari
Predavanja
hot
KZM Servisi
aktuelni projekti
14/09/2017
Budi u toku
gradska desavanja
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
16/08/2017
Budi u toku
obuke
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot