30/03/2016
POZIV za podnoenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/16 kola raunara

Poziv za podnoenje ponuda moete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde

07/03/2017
Pozitivne vesti
gradska desavanja
KZM Servisi
O KZM
13/12/2016
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot
09/12/2016
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
Seminari