30/03/2016
POZIV za podnoenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-1/16 kola raunara

Poziv za podnoenje ponuda moete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde

16/08/2017
Budi u toku
obuke
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
15/08/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
KZM Servisi
O KZM
gradska desavanja
08/08/2017
hot
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
Pozitivne vesti
08/08/2017
Budi u toku
KZM Servisi
aktuelni projekti
gradska desavanja
hot
07/08/2017
Budi u toku
gradska desavanja
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot