31/03/2016
Poziv za podnoenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga broj N-5/16 organizovanje projekta Dan mladih

Poziv i konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde

14/12/2017
Budi u toku
aktuelni projekti
KZM Servisi
hot
21/11/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
projekti u toku
aktuelni projekti
KZM Servisi
13/11/2017
Budi u toku
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
gradska desavanja
10/11/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot