31/03/2016
Poziv za podnoenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga broj N-5/16 organizovanje projekta Dan mladih

Poziv i konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde

07/03/2017
Pozitivne vesti
gradska desavanja
KZM Servisi
O KZM
13/12/2016
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot
09/12/2016
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
Seminari