31/03/2016
Poziv za podnoenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga broj N-5/16 organizovanje projekta Dan mladih

Poziv i konkursnu dokumentaciju moete preuzetiovde