13/04/2016
Nikolas Bizel predavanje na temu Eu i migracije

U ime Univerzitetskog UNESKO Kluba pozivamo Vas da prisustvujete predavanju Nikolasa Bizela na temu EU i migracije. Predavanje e se odrati u petak, 15.aprila, u 17:30 asova u EU Info centru, ul.Kralja Milana 7s.

Nikolas Bizel je zvaninik u Evropskoj komisiji koji trenutno radi u Delegaciji Evropske unije u Srbiji i njen je ef operacija za pravdu, unutranje poslove i podrku socijalnoj inkluziji. Bio je, takoe i predava na Francuskoj Grande Ekole koli za Nauku(French Grande Ecole Sciences Po Paris) tri godinei ekspert je u poljima politikih nauka i finansija.
Predavanje e predstaviti polisu Evropske unije za migracije, i u specijalnom fokusu e biti pomo EU Srbiji za vreme migrantske krize.
kola UNESKO mrea za socijalni i ekonomski razvoj u okviru koje se odrava ovo predavanje je namenjena studentima koji su zainteresovani da svoje obrazovanje upotpune pratei program predavanja renomiranih predavaa sa prestinih svetskih univerziteta (Harvard,Kembrid, Oksford, Sorbona I dr). Predavai e prenositi svoja dragocena znanja naoj omadini u okviru ovog programa.