14/04/2016
Edukativni program „OMLADINSKI FILMSKI KLUB“/

U sredu 06. aprila, u 18h, u Tehničkoj školi Mladenovac, Asocijacija za podršku nauke kulture i umetnosti „NOUMENA“ počela je sa realizacijom besplatnog edukativnog programa za mlade, učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola i srednjoškolce, sa teritorije Gradske opštine Mladenovac, pod nazivom „OMLADINSKI FILMSKI KLUB“. U okviru navedenog programa biće prikazivani filmovi koji predstavljaju biografije poznatih naučnika, umetnika, političara i aktivista, koji su svojim zalaganjem pomerili granice i značajno uticali na formiranje nauke, kulture, umetnosti i društva, tj. sveta u kakvom mi danas živimo. Nakon svake projekcije biće održana diskusija na kojoj će se govoriti o onome što film tematizuje, o načinu na koji on to čini, uglu gledanja, vrednosnom sistemu, istorijskom i društvenom kontekstu i td. U diskusijama će, pored voditelja i učesnika programa, učestvovati i stručna lica iz domena sociologije, pedagogije, psihologije i umetnosti, kao i učenici Tehničke škole Mladenovac – članovi Tima mladih za borbu protiv vršnjačkog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja i rodno zasnovanog nasilja.

Cilj edukativnog programa „OMLADINSKI FILMSKI KLUB“ jeste unapređenje znanja mladih iz oblasti filmske umetnosti i podizanje opšte kulture među mlađom društvenom populacijom sa teritorije Gradske opštine Mladenovac.

Filmovi će biti prikazivani SVAKE SREDE, u aprilu i maju mesecu, u terminu od 18 do 21h. Broj mesta je ograničen.

 

Grad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu doprineo je i u značajnoj meri pomogao realizaciji programa obezbeđivanjem neophodnih sredstava za finansiranje.

 

Kontakt:

tel: 062/299559 i 063/658347

e-mail: udruzenje.noumena@gmail.com

www.udruzenjenoumena.blogspot.com

www.facebook.com/udruzenje.noumena