14/04/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-2/16 ? Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

14/09/2017
Budi u toku
gradska desavanja
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
16/08/2017
Budi u toku
obuke
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
15/08/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
KZM Servisi
O KZM
gradska desavanja
08/08/2017
hot
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
Pozitivne vesti