14/04/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-2/16 ? Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

21/11/2017
Budi u toku
Pozitivne vesti
projekti u toku
aktuelni projekti
KZM Servisi
13/11/2017
Budi u toku
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
gradska desavanja
10/11/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot
01/11/2017
Budi u toku
hot
KZM Servisi
aktuelni projekti
18/10/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
Pozitivne vesti
Konkursi