14/04/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-2/16 ? Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

07/03/2017
Pozitivne vesti
gradska desavanja
KZM Servisi
O KZM
13/12/2016
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot