14/04/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-2/16 ? Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

10/07/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot
10/07/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
28/06/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
Budi u toku