18/04/2016
Postanite deo tima udruenja graana ,,OEF

Ukoliko eli da menja na bolje okruenje u kojem ivi, ukoliko si kreativan, inovativan i proaktivan, eli da upozna i povee se sa zanimljivim ljudima, onda si ti osoba koju traimo!

POSTANITE DEO TIMA UDRUENJA GRAANA OEF!

KO SMO MI?

Udruenje graana OEF je nestranko, nevladino i neprofitno Udruenje, iji je cilj da kroz organizovanje i realizaciju projekata podigne svest graana o znaaju procesa evropskih integracija. Ciljevi Udruenja su:

  1. Razvijanje i realizacija projekta;
  2. Organizacija, obuka, trening, savetovanje i drugi oblici strunih usavravanja u oblasti evropskih integracija;
  3. Usklaivanje pravne regulative sa evropskim i meunarodnim pravnim tekovinama i unapreenje ljudskih prava;
  4. Promovisanje evropskih vrednosti i efikasnog korienja raspoloivih resursa;
  5. Unapreivanje zatite prirode i ivotne sredine u skladu sa evropskim standardima;
  6. irenje evropskih ideja u Srbiji unapreivanjem kulturne, obrazovne, politike i ekonomske saradnje meu graanima, narodima, regijama i dravama Evrope u cilju stvaranja sjedinjenih drava Evrope;
  7. Uticanje na javnost Srbije da svoje angaovanje usmeri ka demokratskoj tranziciji Srbije;
  8. Obavljanje drugih delatnosti kroz realizaciju projekata i izlobi, a u cilju poboljanja kvaliteta ivota graana.

KO SE MOE PRIJAVITI?

Udruenje grana OEF potuje politiku jednakih mogunosti i ohrabruje prijavu kandidata/ kinja bez obzira na pol, etniku i religioznu pripadnost, godine, fizike sposobnosti i seksualnu orjentaciju.

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani kandidati za angaovanje u naoj organizaciji svoje prijave (motivaciono pismo i kratku biografiju) treba najpre da poalju na mail ngo.oef@gmail.com sa naznakom Prijava_Ime i prezime kandidata/ kandidatkinje. Kandidati i kandidatkinje koji uu u ui izbor bie kontaktirani i pozvani na sastanak upoznavanja.

ROK ZA PRIJAVU

Kokurs je otvoren do 15. maja 2016. godine do 12h. Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznaenog roka nee biti razmatrane.