22/04/2016
Poziv studentima za uee u Coke Summership programu prakse

Pozivamo studente tree i etvrte godine, apsolvente, diplomce, kao i polaznike master studija da se prijave na jedinstven Coke Summership program prakse, koji organizuje Coca-Cola Hellenic kompanija uz podrku Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja. Program spaja edukaciju i treninge, rad sa mentorima, kao i realno poslovno iskustvo, pruajui polaznicima mogunost sticanja neophodnih praktinih znanja. U programu je do sada uestvovalo vie od 100 polaznika u tri generacije, a njih 30 je nakon prakse dobilo posao u kompaniji. Studenti e, tokom estonedeljnog programa, imati priliku da usavre svoje liderske sposobnosti, poslovnu komunikaciju i efikasno upravljanje vremenom, vetine u upravljanju projektima, kao i vetine prezentovanja. Polaznici e na nedeljnom nivou sticati iskustvo kroz etiri dana rada na konkretnom projektu sa mentorom i jednog dana interaktivnih predavanja, u kojima su predavai top menaderi kompanije, ali i strunjaci iz poslovnih organizacija sa kojima kompanija sarauje. Potvrdu o zavrenoj praksi dobijaju svi studenti koji zavre program, ali i ulaze u bazu za potencijalne zaposlene kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija.

Prijava se obavlja na stranici: http://www.cokesummership.com/