26/04/2016
Konkurs za obavljanje prirpavnikog staa u prekrajnom sudu u Beogradu


ELSA - Evropsko udruenje studenata prava i mladih pravnika, lokalna grupa Beograd organizuje konkurs za obavljanje pripravnikog staa za diplomirane studente/studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Prekrajnom sudu u Beogradu.


Broj pripravnika: 5 (pet).


Trajanje: Pripravniki sta zapoee neposredno nakon odabira kandidata/kandidatkinja (9. maj 2016. godine).


Radno vreme: U skladu sa dogovorom.


Opis poslova: Pripravniki sta e se obavljati u saradnji sa mentorom i drugim zaposlenim licima u sudu. Obuhvata upoznavanje sa nainom rada suda, evidencijom predmeta i pisanjem podnesaka, odlazak na suenja, kao i obavljanje razliitih poslova iz oblasti prava.


Pripravniki sta nije plaen.


Uslovi za uee na konkursu:
Status diplomiranog pravnika
Poznavanje rada na raunaru
Ozbiljnost i motivisanost u radu

19/11/2018
Budi u toku
Sajam
mladi
19/11/2018
Budi u toku
Konkursi
mladi
19/11/2018
Budi u toku
Konkursi
Stipendije
mladi
19/11/2018
o nama
O KZM
aktuelni projekti
Budi u toku
13/11/2018
HOT
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
volonteri
volontiranje