09/05/2016
Advokatska kancelarija Kolek-Markovi-Ili i ELSA Beograd raspisuju KONKURS za obavljanje pripravnikog staa za diplomirane studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Broj pripravnika: 2 (dva)

Uslovi:

  • diplomirani pravnik
  • dobro poznavanje engleskog jezika (pisani i govorni)
  • dobro poznavanje rada na raunaru
  • spremnost za timski rad, komunikativnost i odgovornost
  • ozbiljnost i motivisanost u radu

Mesto obavljanja pripravnikog staa: Radne prostorije advokatske kancelarije Cvijieva 107, 11000 Beograd.

Opis poslova: Nudimo mogunost upoznavanja i savladavanja raznovrsnih poslova i problema pravne struke, uz postepenost u napredovanju i usavravanju, kao i adekvatnu finansijsku kompenzaciju. Poslovi pripravnika ukljuuju upoznavanje sa nainom rada kancelarije, evidenciju predmeta, odlazak na suenja, sastavljanje tubi i drugih podnesaka, komunikaciju sa klijentima i dravnim organima, uz saradnju sa mentorima i zaposlenim licima u kancelariji.

Kancelarija Kolek-Markovi-Ili bavi se svim oblastima prava, sa naglaskom na oblast graanskog, privrednog i radnog prava, saradnji sa agencijama za promet nepokretnostima, agencijama za registraciju vozila itd.

Izbor kandidata: Na osnovu CV-ja i intervjua koji e biti obavljen sa kandidatima koji uu u ui izbor.

Nain prijave: CV sa naznakom PRIPRAVNIKI STA poslati na elsabelgrade@gmail.com ili office@advokati.co.rs najkasnije do 10. maja 2016. godine.