09/05/2016
Poziv za volontere za uee u snimanju emisija za mlade

Pozivamo vas da uestvujete u kreiranju zanimljivih informativnih emisija za mlade zabavite se i nauite kako funkcionie TV produkcija.

Centar za omladinu Tvoja Srbija i Forum mladih sa invaliditetom, uz podrku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade RS, pozivaju zainteresovane osobe sa invaliditetom da se prijave za volontersko uee u projektu Glasno za osobe s invaliditetom.

Projekat e okupiti grupu mladih volontera koji e, pod vostvom mentora, raditi na kreiranju serijala emisija. Emisije e se baviti informisanjem javnosti o problemima i preprekama s kojima se mladi sa invaliditetom susreu u svakodnevnom ivotu, a emitovae se na televiziji Pink.

Uloga volontera:

  • Anketiranje lokalnog stanovnitva o stavovima prema osobama sa invaliditetom.
  • Osmiljavanje i snimanje priloga o preprekama sa kojima se mladi sa invaliditetom susreu u svakodnevnom ivotu uz korienje profesionalne opreme i vostvo mentora. Mladi sa invaliditetom e u prilozima prikazivati prepreke na koje nailaze (pristup obrazovnim institucijama, gradskom prevozu, kulturnim institucijama, javnim ustanovama...).

Volonteri e imati priliku da se upoznaju s kompletnim procesom kreiranja zanimljive kratke televizijske emisije. Volonterima e tokom projekta biti pruena instruktaa i obuka za kreiranje multimedijalnog sadraja, a po zavretku projekta dobie i sertifikat o ueu.

Da bi mogao/la da uestvuje u projektu, potrebno je da:

  • ima izmeu 15 do 35 godina (ako si stariji od 35, razmotriemo i tvoju prijavu J)
  • ima elju da se aktivno ukljui u reavanje problema u svojoj zajednici
  • ivi u Beogradu

Nain prijavljivanja:

zainteresovani za volonterski angaman, mogu to da uine popunjavanjem aplikacionog formulara koji se nalazi na adresi http://goo.gl/forms/jjrA0yVrxb.

Rok za prijavljivanje uesnika je 16. maj 2016. godine do 15.00 asova.

Broj uesnika je ogranien!

Za dodatne informacije se moete obratiti Centru za omladinu Tvoja Srbija putem mail-a office@tvojasrbija.rs ili Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 3220632 (od 09 do 17 asova) ili putem mail-a office@fmi.rs ,

Cilj nam je da na kreativan nain podiemo svest javnosti o vanim temama, pridrui nam se!

27/02/2019
Budi u toku
mladi
GRAD BEOGRAD
BELHOSPICE
volontiranje
volonteri
25/01/2019
Budi u toku
volonteri
Konkursi
17/12/2018
humanost
humanitarna akcija
volonteri
volontiranje
13/11/2018
HOT
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
volonteri
volontiranje