30/05/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 - Dan mladih

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjimaobjavljuje poziv
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 – Organizovanje projekta „Dan mladih”

Poziv i dokumentaciju vezani za javnu nabavku možete preuzeti na linku

10/07/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
Budi u toku
hot
10/07/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
28/06/2017
KZM Servisi
aktuelni projekti
hot
Budi u toku