27/06/2016
Konkurs za uee mladih od 15 do 25 godina u realizaciji projekta "Dobro je znati - NAPOR se isplati!"

Pozivaju se mladi za uee u realizaciji projekta "Dobro je znati - NAPOR se isplati!" u periodu od 05. jula do 15. avgusta 2016. godine u Beeogradu.

  • ? eli da stekne nova znanja, vetine i kompetencije, da usvoji asertivan nain komunikacije, da stekne sposobnosti koje e ti pomoi da se lake zaposli?
  • ? eli da naui kako da se spremi za intervju sa poslodavcem, kako se pie biografija (CV), Motivaciono i Propratno pismo, kako se vodi javni nastup i kreira prezentacija?
  • ? eli da stekne nova poznanstva i radi u Timu sa mladim ljudima, da sazna nova iskustva, razmeni inovativne ideje i uestvuje u pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti?
  • ? eli da otkrije svoje potencijale i afinitete, da izgradi samopouzdanje, naui kako da upravlja vremenom i konfliktima i proe radnu praksu u udruenju ili kompaniji?
  • ? eli da se upozna sa radom udruenja mladih i za mlade, koje se bavi omladinskim radom, promocijom zdravih stilova ivota, zatitom ljudskih prava i tako sazna sa kakvim se potekoama suoavaju mladi iz osetljivih grupa?
  • ? eli da volontira i bavi se omladinskim radom, da postane omladinski radnik/ca ili omladinski lider/ka, moda vrnjaki edukator i tako doprinese boljem okruenju za sve nas?

Ukoliko zaista eli, neto da promeni, ovo je idealan nain da se prijavi za uee u realizaciji projekta "Dobro je znati - NAPOR se isplati!" na sledeem linku:

https://docs.google.com/forms/d/15ZPVgk391Ixqp5Ki1wTTy20OOOn_heMpRlNNWxcdgE0/viewform

Rok za prijavljivanje je 30. jun 2016. godine do ponoi!

Edukativne aktivnosti e biti organizovane u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruenjima Gradske uprave grada Beograda (KZM - GNEZDO), gde e za sve uesnike/ce biti obezbeen adekvatan prostor za rad, ishrana i sav potreban materijal za edukativne aktivnosti. Vie informacija o KZM - GNEZDO moete videti ovde: http://kancelarijazamlade.rs

Projekat Dobro je znati - NAPOR se isplati! realizuje Centar za osnaivanje mladih osoba koje ive sa HIV-om i AIDS-om "AS", kao deo programa "Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka! - dopunjeno izdanje" koji sprovodi Nacionalna asocijacija praktiara/ki omladinskog rada (NAPOR), finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (MOS).

Ukoliko Vam je potrebno vie informacija, urica Stankov, polaznik obuke za omladinskog lidera i koordinator projekta e odgovoriti na sva Vaa pitanja kontaktom na office@aids-support.org ili na telefone: 011 - 263 00 55 i 060 - 50 30 402

Oekujemo te!