13/07/2016
Otvoren poziv za sufinansiranje inovativnih naunoistraivakih projekata u Srbiji!!

Program saradnje nauke i privrede - Novi program za podrku inovativnim naunoistraivakim projektima u Srbiji

rok za prijavu - 23. septembar 2016

Program saradnje nauke i privrede sprovodi Fond za inovacionu delatnost, a finansiraju ga Evropska unija, u iznosu od 2,4 miliona evra i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra.

  • Fond dodeljuje kroz sufinansiranje sredstva u iznosu do 300.000 evra za razvojne projekte u trajanju od 12 meseci do 24 meseca.
  • Sufinansiranje 70%-30% odnosno 60%-40%. Fond pokriva najvie 70% ukupno dozvoljenih projektnih trokova a podnosilac prijave mikro ili malo privredno drutvo treba da obezbedi 30% sredstava u novcu.
  • Kod srednjih privrednih drutava odnos sufinansiranja je 60% - 40% je u novcu.
  • Konzorcijum moe imati najmanje 2 a najvie 5 lanova
  • Obevezni lanovi konzorcijuma su:
  • privatni sektor odnosno mikro, malo ili srednje privredno drutvo koje moe dokazati godinju profitabilnost u iznosu od 200 000 evra, koje je i podnosilac prijave
  • i javna nauno-istraivake organizacije iz Srbije.

Javni poziv za dostavljanje prijava za ovaj program otvoren je do 23. septembra 2016. u 17h.

Prijave za Program se mogu slati nahttps://www.inovacionifond.rs/CGS

Detaljne informacije o kriterijumima podobnosti, finansiranju i rokovima nalaze se na http://www.inovacionifond.rs/,

www.inovacionifond.rs/program-saradnje-nauke-privrede, i kontakt cgs@inovacionifond.rs.