16/08/2016
Prijave za sedmi ciklus strune prakse u optini ukarica!

Kancelarija za mlade GO ukarica i Centar za mlade "uka" organizuju program strune prakse namenjen studentima zavrnih godina visokokolskih ustanova i diplomcima sa prebivalitem ili boravitem na teritoriji optine ukarica.
Struna praksa odvijae se u odreenim odeljenjima Optinske uprave (ekonomija, pravo, arhitektura, graevinarstvo, politike nauke i kultura).
Program strune prakse odvijae se u periodu od 5. septembra do 30. novembra 2016. godine. Potrebno je da do 31. avgusta poaljete svoju radnu biografiju na e-mail: kzm@cukarica.rs i da naglasite u kojem sektoru elite da pohaate program strune prakse.
Cilj projekta jeste da se kandidatima omogui da kroz tromesenu strunu praksu u izabranom odeljenju steknu prvo praktino iskustvo i znanje koje e im biti od koristi u daljoj profesionalnoj karijeri.
Vie informacija moete dobiti na brojeve telefona: 011/3052-245 i 011/3052-177.