29/08/2016
Plavo pozorište Vas poziva na GLAS U AKCIJI!

PLAVO pozorište

 Pozorišna laboratorija

                          Vas poziva na pozorišnu radionicu

 

                                      Glas u akciji

                                                      5 – 9. septembar 2016.godine

 

Radionica ima za cilj upoznavanje polaznika sa nekim od osnovnih principa savremenog antropološkog pozorišta: fizičkim i vokalnim treningom, vežbanjem koncentracije, prisutnosti, intencije i inicijative u radu, kao i principom prevazilaženja sopstvenih limita i predrasuda. Poseban akcenat će biti stavljen na osvešćivanje i oslobađanje glasovnog aparata, njegove organske osnove i stvaranje mogućnosti za vokalne akcije.

Plavo pozorište – pozorišna laboratorija je osnovana 1995.godine u Beogradu i oslanja se na iskustva i principe koje su ustanovili pozorišni reformatori XX veka: Arto, Stanislavski, Grotovski, Odin teatar i italijanski reditelj Masimo Đaneti. Osnovne premise Plavog pozorišta su pozorište kao mesto komunikacije, samo-istraživanja, otvorenog uma u kome se mogu reći neke važne stvari o nama i svetu koji nas okružuje, kao i pozorište u kome je glumac pre svega čovek, ljudsko biće, a tek onda glumac.

Prijave i informacije: plavopozoriste@gmail.com i tel: 064 492 66 81