15/09/2016
Stipendija Stela Džatras

,,Stipendija Stela Džatras'' je program Zadužbine Studenica i dr Predraga Pecića, posvećen očuvanju sećanja na predanost i upornost Stele Džatras, a sa ciljem da inspiriše mlade ljude da razmišljaju, aktivno reaguju i štite istinu o novijoj srpskoj istoriji, o srpskom narodu i tumače sadašnja događanja iz autentično srpskog ugla.

Stipendija se dodeljuje jednom godišnje. Ove godine predviđene su dve nagrade za istraživačko – novinarski projekat koji obuhvata istraživanje i identifikovanje jedne ili više dezinformacija i/ili kleveta o Srbima, istorijskim događajima vezanim za Srbe, pogrešno tumačenje srpskog kulturnog i drugog nasleđa i sl. koje je objavljeno na Internetu, npr. Wikipediji, kao i dokumentovano istinito obrazloženje koje će biti objavljeno na istom izvoru kao protivargument i ukazati na neistinitost ranije informacije.


Uslovi konkursa:
? Identifikovanje jedne ili više dezinformacija i/ili klevete o Srbima, istorijskim događajima vezanim za Srbe, pogrešno tumačenje srpskog kulturnog i drugog nasleđa i sl. koje je objavljeno na Internetu, npr. Wikipediji.
? Dokumentovana istinita informacija objavljena na istom izvoru na enleskom i srpskom jeziku, kao odgovor na neistinitu informaciju.
? Učesnik mora biti student u momentu konkurisanja.
? Kandidati će slati svoje radove /link sa sadržajem šta je bilo napisano, kao i dokumentovan istinit autorski tekst, sa linkom/ isključivo na email Zadužbine Studenica: studenicafoundation@gmail.com, zaključno sa 15. novembrom 2016.godine.
? Pobednicima će biti dodeljene dve novčane nagrade. Prva nagrada iznosi $750, a druga nagrada $250.
? Oba pobednička rada će biti javno prezentovana uz podsticaj za diskusiju i komentare na sajtu Zadužbine Studenica.
? Zadužbina Studenica zadržava sva prava za odluke i one su finalne.