07/10/2016
Inkubator Gnezdo-Useljavanje udruženja

Potpisivanje Ugovora o učešću u projektu „Inkubator Gnezdo“ koji podrazumeva ustupanje udruženjima, na korišćenje bez naknade, prostorija Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima u objektu „Palata Beograd“

u ponedeljak, 10.oktobra 2016. godine u 12 časova,

Masarikova broj 5, sprat 6,

 

 

Pozivamo vas na Potpisivanje Ugovora o učešću u projektu „Inkubator Gnezdo“ koji podrazumeva ustupanje udruženjima na korišćenje bez naknade prostorija Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima u objektu „Palata Beograd“, u ponedeljak, 10.oktobra 2016. godine u 12 časova, Masarikova broj 5, sprat 6.

Ugovore će potpisati Nedeljko Radosavljević, šef Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima sa predstavnicima 19 udruženja.

 

 

                Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima obavlja poslove obezbeđivanja uslova za rad udruženja; uspostavlja partnerstva sa udruženjima radi učestvovanja u pripremi projekata; učestvuje u kreiranju društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo; daje podršku civilnom sektoru u uspostavljanju dijaloga i jačanju partnerstva sa organima lokalne samouprave; inicira i sprovodi razvojne projekte u saradnji sa udruženjima, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

U skladu sa svojim ciljem postojanja Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima je donela odluku da sprovede projekat „Inkubator Gnezdo“ koji ima za cilj da pomogne rad određenom broju udruženja u 2016. godini tako što će udruženjima, koja budu izabrana na planiranom konkursu, omogućiti korišćenje bez naknade prostorija za rad na 6. spratu zgrade „Palata Beograd“ u Ulici Masarikova broj 5, wi-fi konekciju i štampač.

Prostor se može koristiti samo za rad u okviru ciljeva za koje je udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre.

 

Na Javnom konkursu 19 udruženja je ispunilo uslove da bez naknade koristi prostor u „Inkubator Gnezdu“ :

 1. KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE
 2. AS CENTAR ZA OSNAŽIVANjE MLADIH OSOBA KOJE ŽIVE SA HIV-OM I AIDS-OM     
 3. GRUPA ZA ANALIZU I KREIRANjE JAVNIH POLITIKA      
 4. REKRAFT-KLASTER
 5. CENTAR ZA RAVNOMERNI REGIONALNI RAZVOJ
 6. UDRUŽENjE ZA UJEDINjENE NACIJE SRBIJE        
 7. REGIONALNI INFO CENTAR           
 8. CENTAR ZA INOVACIJE ITKONEKT            
 9. ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA ODBRANU I BEZBEDNOST    
 10. UDRUŽENjE ZA PODRŠKU LjUDIMA SA NEUROZOM HERC
 11. ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLjANjA-OKO  
 12. ORGANIZACIJA SRPSKIH STUDENATA U INOSTRANSTVU    
 13. UDRUŽENjE ŽENSKI ROMSKI CENTAR SRCE     
 14. HUMANITARNO UDRUŽENjE AUXILIA SRBIJA
 15. INFORMATIČKO PROFESIONALNA ORIJENTACIJA IPO           
 16. UDRUŽENjE ZVEZDARSKI EKOLOŠKI CENTAR-ZEC         
 17. UDRUŽENjE GRAĐANA SVETSKI OMLADINSKI TALAS     
 18. CENTAR ZA UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE    
 19. CENTAR ZA SAVREMENO OBRAZOVANjE.