12/10/2016
Poziv za uee na kursevima kreativnog pisanja Kreativna sinergija

"Kreativna sinergija" je program intenzivnih kurseva kreativnog pisanja i novinarstva na srpskom i engleskom jeziku, namenjen piscima, blogerima, novinarima, scenaristima i svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem, kao i onima bez iskustva, ali sa jasnom eljom i ambicijom da se bave pisanjem. Kursevi su zasnovani na kontinuiranom individualnom i grupnom radu polaznika sa mentorima i lektorima, sa ciljem da se svakom polazniku kursa pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i naui kako da ih koristi u pisanju. Posebna panja posveuje se individualnom radu sa svakim polaznikom, organizovanom u skladu sa njegovim linim ambicijama i ciljevima vezanim za pisanje.

Kursevi kombinuju razliite metode rada: jedan deo aktivnosti posveen je edukaciji, razmeni iskustava i savetodavnom radu, i realizuje se na grupnim i individualnim sastancima polaznika sa mentorima i lektorima, dok se drugi deo, koji ine praktine vebe i zadaci, odvija putem interneta i drutvenih mrea. Proces rada je koncipiran tako da svim polaznicima prui svakodnevnu motivaciju i podsticaj, pomae im da uspostave samodisciplinu u radu, i naroito forsira inovativno razmiljanje kao preduslov kreativnom pisanju i zahteva iznalaenje originalnih odgovora na postavljene zadatke.

Polaznici e imati slobodu da u dogovoru sa mentorom sami organizuju svoj rad i upravljaju vremenom koje e posvetiti ispunjenju obaveza i zadataka, to e im pomoi da lake usklade pohaanje kurseva sa ostalim obavezama.

Kurseve u okviru programa Kreativna sinergijamogu pohaati sve osobe starosti od 16 do 35 godina. Svi zainteresovani mogu se prijaviti ili zatraiti vie informacija putem e-mail adrese: ksinergija@gmail.com ili putem Facebook stranice https://www.facebook.com/kreativnasinergija

Program kreativnog pisanja "Kreativna sinergija" organizuje Milan Joki, pisac i scenarista, autor vie blogova ("Skitajui sa Dunjom, "WannabeLand", "U drutvu sa Ninom") i predava kreativnog pisanja u Organizaciji kreativnog okupljanja.

Rok za prijavljivanje je 25. oktobar 2016. godine.