20/10/2016
Održana tribina "Ja hocu ja mogu da"

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd organizovalo je i održalo Tribinu  u  utorak  18.10.2016 u  maloj   sali  zgrade Gradske uprave, Trg Nikole Pašića br. 6  u okviru  projekta 

„Ja hoću  ja mogu  da...“ sa temom:  Pomozi, podrži, prihvati  i  zaposli osobu sa invaliditetom.

Projekat  je podržala Kancelarije  za  mlade i saradnju  sa udruženjima  grada Beograda.

Tribini je prisustvovalo više od 60 učesnika, a o temi su govorili predstavnici udruženja, organizacija, i sportskih društava koji su posvećeni radu sa osobama sa ivaliditetom i koji pružaju podršku aktivnostima udruženja invalida i samim osobama sa invaliditetom.

Uvodnom reči, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd Gordana Pušara, pozdravila je prisutne i predstavila  projekat i dosadašnje aktivnosti Beogradskog udruženja invalida.

Predsednik Begradskog šahovskog kluba Slepih „Napredak Mirko  Dimitrijević, koji je i partner na projektu, govorio je  o  učešću  slepih i slabovidih u sportu i o  problemima sa kojima se susreću.

Predstavnik  Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda koja je podržala i odobrila projekat ,  naša legenda sporta Nenad Stekić  ,izneo je program rada Kancelarije, a ujedno pozvao prisutne i  predstavnike udruženja da prate programe  koje  kancelarija nudi i uključe se u njen rad.

Direktor  Gradskog  centra za Socijalno  preduzetništvo Beograda, Miodrag Pešić predstavio je  program ovog centra, aktuelne projekte, kao i  mogućnosti obuke koje  centar  nudi. Ujedno je pozvao  prisutne na saradnju sa centrom.

Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), je izneo da rad se ogleda u stvaranju uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada. U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, NSZ sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju mere i programe profesionalne rehabilitacije, kao i programe podsticanja zapošljavanja za nezaposlenih osoba sa invaliditetom. U cilju podsticanje poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom   NSZ organizuje tematske sastanke, okrugle stolove, tribine i slične oblike neposrednog kontakta sa poslodavcima koji omogućavaju razmenu informacija i realizaciju savetodavne usluge, Pomoćnik u Sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda, g-din Vladan  Pajić, predstavio je aktivnosti Sekretarijata i istakao dosadašnji rad i projekte u domenu sporta.

Tribini su prisustvovali i predstavnici  Paraolimpiskog komiteta  Srbije.-POK  Generalni sekretar POK, gospodin - Bojan  Jaćimović, predstavio je rad  POK i naglasio  dosadašnje uspehe  sportista. Među prisutnim učesnicima bio je i Mitar Palikuća član stonoteniske paraolimpijske reprezentacije Srbije i  osvajač bronzane medalje na nedavno završenim Paraolimpijskim igrama u Rio de Ženeiru. Svojim primerom najbolje je pokazao šta sve osoba sa invaliditetom može i da za osobe sa invaliditetom nema prepreka za bavljenje sportom.

Predsednik udruženja „Zavičaj“, Nenad Abramović govorio je o problemima raseljenih i doseljenih osoba sa invaliditetom , i Ratnih vojnih veterana .

Na tribini su bili prisutni predstavnici jednog broja poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Među njima, kao pozitivan primer istaknuto je Javno komunalno preduzeće „Beograd put“ čiji je predstavnik na ovom  događaju bio pomoćnik direktora preduzeća Dušan Petrović. Predstavnici udruženja su naveli da preduzeće,,Beograd put“ zapošljava oko 30 osoba sa invaliditetom i da se nadaju da će njihov primer slediti i ostala preduzeća u gradu.

Prisutnim  poslodavcima podeljeni  su  radne biografje   prisutnih  osoba sa invaliditetom

Po završenoj diskusiji  donet su  zaključci:

- Osobe sa invaliditetom moraju biti vidljivije u društvu i da se maksimalno  treba zalagati za poboljšanje njihovog položaja.

-Osnaživanje se u naj većoj meri odnosi na zapošljavanje  osoba sa invaliditetom  čime u sadašnjem trenutku  nemožemo da budemo zadovoljni.

-Same osobe sa invaliditetom  moraju da uzmu ulogu  i da  prezentuju svoja znanja i sposobnosti  jer šira javnost gaji  predrasude  i nije upoznata na pravi  način  sa potencijalima osoba sa invaliditetom.

U proces promocije  osoba sa invaliditetom  treba sva udruženja da se uključe, a samim tim  najveća podrška su   i mediji  koji će prikazivanjem uspešnih, obrazovanih, zaposlenih i porodica  OSI, prezentovati  pozitivnu sliku o tim osobama i tako  razbijati predrasude koje su glavna prepreka u  zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Poslodavcima je poslata poruka:  Prihvatite osobe sa invaliditetom – „Više zaposlenih manje penala“.