09/11/2016
Konkurs za dodelu novanih sredstava talentovanim uenicima srednjih kola sa teritorije grada Beograda!

Fondacija za mlade talente grada Beograda, 4. novembra 2016. godine, raspisala je prvi Konkurs za dodelu novanih sredstava talentovanim uenicima srednjih kola sa teritorije Grada Beograda,u sledeim kategorijama:
1.nabavka neophodne opreme koja omoguava dalje negovanje talenta,
2.uestvovanje na priznatim takmienjima u inostranstvu,
3.uestvovanje na razliitim obrazovnim kampovima, radionicama, edukacijama, seminarima, skupovima i sl. u inostranstvu.

Sredstva se dodeljuju jednokratno i u celokupnom iznosu. Kandidat se rangira na jedinstvenoj rang listi Konkursa ostvarivanjem bodova koji su definisani u okviru svakog od sledeih kriterijuma:
1. Talenat (umetnost, sport i nauka)
2. Socijalno-ekonomski status porodice
3. Uspeh u kolovanju
4. Pripadnost osetljivoj drutvenoj grupi
5. Izuzetnost


Rok za dostavljanje prijava je 21. novembar 2016.godine.


Obavezan obrazac prijave za konkurs, kao i sam tekst kokursa, moe se preuzeti u Fondaciji za mlade talente grada Beograda, Trg Nikole Paia br.6 ( II sprat, kanc. 218), na sajtu Fondacije za mlade talente na adresi: www.fondzamladebeograd.rs , u rubrici Konkursi ili na sajtu Grada Beograda- Gradske uprave grada Beograda na adresi: www.beograd.rs, u rubrici Gradski oglasi, konkursi i tenderi.


Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
-da poseduju talenat;
-da su dravljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice;
- da imaju prebivalite u gradu Beogradu, najmanje jednu godinu u odnosu na godinu u kojoj podnose prijavu, odnosno boravite- za lica koja imaju status izbeglice;
-da su redovni uenici prvog, drugog, treeg ili etvrtog razreda srednjih kola, iji je osniva Republika Srbija, a imaju sedite na teritoriji grada Beograda;
- da imaju prosek ocena svakog zavrenog razreda tokom srednjokolskog obrazovanja najmanje vrlodobar (4,00)-za one koji su prvi razred srednje kole uzima se u obzir prosek ocena osmog razreda osnovne kole.
-da nisu ponavljali ni jedan razred u dosadanjem kolovanju, odnosno da su svaku kolsku godinu zavrili u predvienom roku.