18/11/2016
Poziv za uee na projektu Korak po korak!

Inkluzivni pokret realizuje projekat Korak po korak iji je cilj predstavljanje kulturnog naslea Beograda mladima iz Srbije (istorije, politike, ekonomije i religije) kroz edukativne radionice i posetu spomenika kulture. Kao deo aktivnosti na projektu bie realizovana i edukativna tura za 20 uesnika koja e obuhvatiti posetu dva muzeja, (Konak kneginje Ljubice i Muzej Narodne banke Srbije), osam reprezentativnih spomenika kulture (spomenik Pobednik, spomenik knezu Mihailu na Trgu republike,trg Nikole Paia, Skuptina Republike Srbije i Strari dvor, Moskva) i dva sakralna spomenika kuture (Crkva Svetog Marka, Saborna crkva). Projekat je realizovan od strane Ministarstva spoljnih poslova Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Ukoliko ste zainteresovani da se prikljuite ovom projektu popunite prijavni formular i poaljite ga na e-mail adresu: markozivanovicquattro@hotmail.com do 19. novembra 2016. godine. Ukoliko imate neko pitanje obratite se na mejl office@inkluzivnipokret.org

formular_za_uesnike_2.doc

kratak_opis_projekta_2.docx