24/11/2016
Kako do stipendije za studiranje u dravama EU.

EU info centar i ESN BelUPgrade (Mrea studenata Erasmusa Beograd) po etvrti put organizuju Erasmus+ Chat koji e se odrati 28. novembra u prostorijama EU info centra na adresi Kralja Milana 7 sa poetkom od 18 asova.

Kako do stipendije za studiranje u dravama EU, pitanje je na koje e odgovarati uesnici panela. Ovaj dogaaj ima za cilj popularizaciju programa studentskih razmena i upoznavanje sa procesom prijavljivanja. Iz prve ruke domai studenti e moi da se informiu o svemu to ih interesuje.

Goran Bogunovi, predstavnik Erasmus+ kancelarije u Srbiji prezentovae mogunosti za srpske studente u okviru Erasmus+ programa, kako aplicirati, koji su naini prijave, potrebnoj dokumentaciji, uslovima, dostupnim programima.

Studenti koji su stipendisti Erasmus+ e sa prisutnima podeliti svoje iskustvo studiranja u dravama EU. Kako su se odluili na taj korak i ta im je studiranje u inostranstvu donelo u daljem kolovanju i na profesionalnom planu.

Marija Papi iz Mree studenata Erasmusa e moderirati skup i govorie o ulozi Mree studenata Erasmusa i podrci ove mree studentima koji studiraju preko Erasmus+ programa.

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. U polju obrazovanja program se posebno fokusira na studentsku mobilnost, koja je u dananjem obrazovanju sve uestalija.

Studentima na razmeni, Mree studenta Erasmusa pruaju podrku i pomo za vreme njihovog studiranja i organizuju za njih razliite kulturne, humanitarne, sportske, edukativne i zabavne aktivnosti.

Zbog ogranienog broja mesta, prijave su obavezne putem prijavnog formula: https://goo.gl/YhDjl0 na email info@euinfo.rs ili na telefon 011/40-45-400.