28/11/2016
Javni poziv za izbor trenera/kinja u trenersku bazu KOMS!

Šta je trenerska baza KOMS?

Trenerska baza KOMS je struktura koja se sastoji iz skupa trenera/kinja sa ekspertizama, koji dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju koristeći različite metodologije i koji doprinosi održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada.
Delokrug rada trenerske baze KOMS:

  • potrebe sprovođenja programa KOMS-a, godišnjeg plana rada i projektnih aktivnosti, odnosno jačanje kapaciteta organa (Sekretarijat, Upravni i Nadzorni odbor), radnih grupa, tela i saveta, te organizacija članica – interna angažovanja;
  • baza je na raspolaganju drugim zainteresovanim akterima u pružanju ekspertskih usluga svih vrsta – eksterna angažovanja;
  • izrada materijala i baze znanja (e-learning platforma, baze kontakata, edukativnih materijala i priručnika), a koji će biti u vlasništvu KOMS-a i na raspolaganju svima unutar KOMS-a kao mreže; usavršavanje baze trenera kroz treninge, mentorstva i savetovanja.

 

Uslovi učešća na konkursu

Ovim konkursom pozivaju se treneri/kinje sa ekspertizom iz sledećih oblasti:

1. Omladinska politika i aktivno učešće mladih na nacionalnom nivou

2. Omladinska politika i aktivizam na lokalnom nivou

3. Javno zagovaranje i razvoj predloga praktičnih politika

4. Upravljanje organizacijom

5. Upravljanje međunarodnim i EU projektima i prikupljanje finansijskih sredstava

6. Zapošljavanje mladih

7. Bezbednost mladih

8. Ravnopravnost i inkluzivno društvo

 

Konkurs za izbor 15-20 trenera/ kinja u bazu trenera KOMS-a otvoren je od 18.11. do 02.12. 2016. godine.
Kandidati/kinje svoje prijave mogu slati za jednu ili više oblasti ekspertize.
Prijave slati na propisanim obrascima na e-mail adresu: konkurs@koms.rs do 02.12.2016. godine u ponoć. Više informacija u vezi sa ovim pozivom možete dobiti na e-mail: nenad.maletin@koms.rs i telefon 069 738 446.

Rezultati izbora biće poznati do 09.12.2016. godine.

Prilikom izbora insistiraće se pre svega na kvalitetu prijava, a težiti i balansu između trenera iz organizacija članica i izvan njih, ravnomernoj polnoj, starosnoj, geografskoj i drugim strukturama, a baza će težiti da uključi pripadnike/ce manje zastupljenih društvenih grupa.

Kriterijumi za izbor trenera/kinja su:
? relevantno obrazovanje, formalno i neformalno – do 25 bodova;
? stručnost za jednu od potrebnih oblasti ekspertiza, dokazana kroz praktično iskustvo i reference – do 25 bodova;
? lista održanih treninga sa informacijama o broju trenerskih sati, organizatoru, temi, kontakt osobi, ciljnoj grupi – do 35 bodova;
? do 3 preporuke nekog od prethodnih naručilaca usluga ili trenera/kinja saradnika/ca – do 15 bodova;

Celokupni tekst konkursa možete preuzeti ovde, a prijavni formular ovde.

13/11/2018
HOT
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
volonteri
volontiranje
01/11/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
Samit mladih
gradska desavanja
Pozitivne vesti
Konferencija
hot
07/11/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
Pozitivne vesti
hot
13/11/2018
Budi u toku
festival