02/12/2016
Odran etvrti trening vrnjake edukacije za srednjokolce sa teritorije grada Beograda

U okviru kampanje Ili vozi ili pije!, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima Gradske uprave Grada Beograda je odrala etvrti trening vrnjake edukacije za srednjokolce i srednjokolke sa teritorije grada Beograda. Trening su realizovali Biznis Akademija LC iz Nia i AS Centar iz Beograda.

Cilj kampanje Ili vozi ili pije! je unapreenje bezbednosne kulture mladih u saobraaju, uz preventivno delovanje i podizanje svesti mladih o vanosti bezbednog ponaanja mladih u saobraaju. Kroz edukaciju o tetnosti vonje pod dejstvom alkohola mlade osobe e sticati pravilne stavove o tetnom uticaju alkohola kroz praktine primere, sa posebnim osvrtom na vonju u alkoholisanom stanju kao faktor rizika.

Predavanje je odrao Draen Zacero za 26 uenika i uenica od kojih su 13 devojaka i 13 mukaraca iz 11 srednjih kola sa teritorije grada Beograda.

#IliVoziIliPije#MLADI#HIVtesting#SDGs#HealthForAll#SDG#Youth#Health#GetInvolved! #StopHIVTogether#YouthVoices#GYAN#Belgrade#Serbia#KZM#GNEZDO#GlobalHealth#GlobalGoals