02/12/2016
Budi deo najvee godinje konferencije o drutveno odgovornom poslovanju!

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv pozivaju studente da se prijave za uee na sedmoj meunarodnoj konferenciji o drutveno odgovornom poslovanju CSR FORUM. Prvih dvadeset studenta koji se prijave za uee dobie besplatnu kotizaciju.

Ukoliko te zanima kako:

  • posluju kompanije koje su voene socijalnom misijom
  • kompanije mogu da budu odgovorni lan drutva
  • se kompanije angauju u lokalnoj zajednici
  • mala preduzea posluju na drutveno odgovoran nain

Ali i:

Ko su kompanije u Srbiji koje su se nale na prvoj nacionalnoj listi kompanija koje posluju na drutveno odgovoran nain, te koje kompanije u Srbiji izvetavaju po meunarodnoj metodologiji o svom drutveno odgovornom poslovanju, prijavi se popunjavanjem kratkom formulara na sledeem linku ili poseti veb sajt Foruma za odgovorno poslovanje.

CSR Forum je godinji dogaaj u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, koji domaem poslovnom, javnom i civilnom sektoru predstavlja aktuelna reenja i trendove iz oblasti drutveno odgovornog poslovanja. Ova konferencija ima za cilj da stimulie razvijanje meusektorske saradnje, kao preduslova za odrivi razvoj drutva.

Forum za odgovorno poslovanje je mrea vodeih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstiui razvoj drutveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih drutveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Nacionalni je partner vodeih svetskih CSR udruenja CSR Europe, CSR360 GPN. Za vie informacija posetite: www.odgovornoposlovanje.rs.

Smart kolektiv je pionir u promociji i razvoju teme drutveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Voena idejom spajanja biznisa i drutva, organizacija pokuava da primeni iskustvo i logiku biznisa na reavanje vanih drutvenih problema. Za vie informacija posetite: www.smartkolektiv.org.