26/12/2016
Konkurs za uee u mentorskom programu Francusko-srpske privredne komore za startapove!

Francusko-srpska privredna komora je objavila konkurs za mentorski program pod nazivom START-UP AKCELERATOR namenjen mladim preduzetnicima i menaderima do 40. godine starosti koji ele da pokrenu ili ubrzaju rast svojih preduzea. Program podrazumeva besplatnu jednogodinju strunu podrku grupe lanova Francusko-srpske privredne komore u najvanijim aspektima upravljanja biznisom (izrada business plana, pravne konsultacije, finansije, prodaja, marketing).

Prijavljivanje je otvoreno do kraja januara 2017. Struni iri, koji ine lanovi Upravnog odbora Komore, generalni direktori najveih francuskih kompanija koje posluju u Srbiji, odabrae do tri preduzetnika ili tima koji e dobiti podrku za pokretanje ili dalji razvoj svog poslovnog reenja. Kandidati se mogu prijavljivati nezavisno od sektora poslovanja, a prijavu podnose preko sajta Francusko-srpske privredne komore www.ccfs.rs

Program e biti realizovan tokom godinu dana, poev od februara 2017. godine, a podrazumeva mentoring, sastanke, strune konsultacije i praenje razvoja projekta od strane Upravnog odbora Komore. Pored mentorske podrke, odabrani kandidati i projekti osvojie jednogodinje besplatno lanstvo u Komori, priliku da proire mreu kontakata meu direktorima, menaderima i drugim zaposlenima francuskih preduzea koja posluju u Srbiji, kao i podrku u promociji njihovog poslovnog projekta.

Na program se mogu kandidovati sve osobe sa prebivalitem u Srbiji do 40. godine starosti, koje imaju razraenu poslovnu ideju ili su pokrenuli preduzee pre manje od godinu dana. Mogu se prijaviti i timovi od najvie tri lana, a u kojima najvie jedna osoba moe biti strani dravljanin. Uesnici ovog programa moraju dobro vladati engleskim jezikom. Prioritet prilikom odabira projekata bie dat nivou kreativnosti i stepenu inovacija koje odlikuju projekat.

Francusko-srpska privredna komora na ovaj nain eli da prui dodatni podsticaj domaim preduzetnicima koji ele da svojim inovativnim proizvodima ili uslugama konkuriu na globalnom tritu, kao i da omogui bolje uslove za razvoj domaeg preduzetnikog okruenja, a time i celokupnog poslovnog ambijenta u Srbiji.