26/12/2016
KOLA PREDUZETNITVA ZA SOCIJALNO ODGOVORNA PREDUZEA

Prijave su otvorene

Imate ideju koja moe da odgovori na ekoloke, obrazovne, zdravstvene, ekonomske izazove i probleme u drutvu? Hajde da razvijemo odrive biznis modele koji e zaista promeniti drutvo na bolje!

Serbian Venture Network (SeVeN)uz podrku Amerike ambasade iz Beograda organizujebesplatnukolu preduzetnitva za socijalno odgovorna preduzea sa ciljem da edukuje mlade o pokretanju i voenju sopstvenog biznisa.

Socijalno preduzetnitvo je usmereno na razvoj inovativnih biznis ideja i kreiranje odrivih poslovnih modela koji daju reenja na drutvene probleme u zajednici.

Edukativni program je usmeren na sticanje novih vetina i znanja potrebnih da se ue u socijalno preduzetnitvo i da se kroz kreiranje odrivih biznis modela ostvari i pozitivni drutveni efekat.

Aktivnosti u okviru kole preduzetnitva za socijalno odgovorna preduzea odvijae se u periodu od decembra do aprila 2017. godine.

kola preduzetnitva za socijalno odgovorna preduzea se sastoji iz vie delova:

1) Online kurs "Kako pokrenuti sopstveni posao" je usmeren ka sticanju osnovnih znanja i vetine potrebnih za razvoj biznis ideje, kao i znanja vezana za socijalno preduzetnitvo.

Prvi deo programa je namenjen da tokom mesec dana uite samostalno i tempom koji vama odgovara - kroz online prezentacije, predavanja, video materijale i dodatne resurse za itanje. Sve to moete da radite iz udobnosti vae sobe putem vaeg kompjutera, laptopa, mobilnog ili tablet.

2) Uesnike drugog dela kole oekuje jo praktinija obuka o preduzetnitvu i razvoju biznis ideja, voena od strane iskusnih mentora i u saradnji sa drugim polaznicima, gde e se zaista raditi na pokretanju sopstvenog biznisa. Tokom drugog dela programa imaete priliku da se upoznate sa uspenim preduzetnicima i startapovima koji vode socijalno odgovorne biznise, da posetite biznis hub-ove i da se umreite sa svojim vrnjacima.

3) Najbolji timovi koji su proli ceo edukativni program o preduzetnitvu i drutveno odgovornom poslovanju, eka od aprila 2017. godine priprema za pitching takmienje na Belgrade Venture Forum-u 2017. godine. Impact investment pitching e biti ustanovljen kao novi deo takmienja u okviru Forum-a i to pred meunarodnim investicionim irijem koji ulae u inovativne socijalne biznis ideje.

Link za prijavu: http://www.pokreni.se/go/prijavi-se-za-skolu-socijalno-odgovorno-preduzetnistvo-pokreni-se/