27/01/2017
Konkurs Youth Heroes - priznanje za mlade heroje Srbije

Pravo prijave imaju svi mladi sa državljanstvom Srbije ili sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije uzrasta od 15. do 30. godina koji imaju posebna dostignuća, nagrade, priznanja iz oblasti obrazovanja i nauke, preduzetništva i kreativnih industrija, društvenog aktivizma, kulture i umetnosti. Kandidata može predložiti organizacija, druga osoba ili se može prijaviti samostalno putem slanja popunjenog konkursnog obrasca i fotokopije dokumenata koji potvrđuju navode iz konkursnog obrasca kao što su diplome i uverenja o obrazovanju, priznanja i nagrade iz oblasti delovanja, izvode iz medija itd.

 

Konkurs je otvoren do 11. februara 2017.  Prijave sa popunjenim konkursnim obrascem se šalju na mejl exitfoundation@exitfest.org

Obrazac za prijavu mozete preuzeti na linku ispod:

yhobrazaczaprijavu.docx

04/01/2016
opis
24/03/2017
Budi u toku
gradska desavanja
Pozitivne vesti
24/03/2017
Seminari
Predavanja
budi u toku
Budi u toku